Prodej pozemku v Tuhani
Prodej pozemku v Tuhani
Prodej pozemku v Tuhani
Prodej pozemku v Tuhani
Prodej pozemku v Tuhani
Prodej pozemku v Tuhani
Prodej pozemku v Tuhani
Prodej pozemku v Tuhani
Prodej pozemku v Tuhani
Prodej pozemku v Tuhani
Prodej pozemku v Tuhani
Prodej pozemku v Tuhani
+ 9 fotografií
Prodej
Zpět na výpis

Prodej pozemku v Tuhani

Tuhaň
Pozemky
5 918 m2
5 200 000 878,68 Kč / m2
včetně provize
Datum vložení: 25.01.2024 Poslední aktualizace: 25.01.2024

Nabízíme k prodeji soubor pozemků o celkové ploše 5918 m2 v obci Tuhaň. Na pozemky byla vypracována územní studie. Informace jsou dostupné na internetu. Případně zašlu e-mailem.
Inženýrské sítě - na pozemek lze zavést elektřinu (v dosahu), odpad svést do jímky, studna. Veškeré informace poskytneme telefonicky případně osobně na prohlídce.

Pozemek p.č. 710/43 je plocha BV - určená k výstavbě venkovského bydlení 1653 m2

Pozemek p.č. 710/49 je plocha NSpzv - plocha smíšená nezastavěného území přírodní, zemědělská, vodohospodářská - NSi Plochy smíšené nezastavěného území 3767 m2. Hlavní využití: využití je smíšené a v ploše přítomné využití je uvedeno příslušným indexem i: p - přírodní: pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, lokální ÚSES, významné krajinné prvky ze zákona; ochrana přírodních hodnot je nadřazena ostatním funkcím v dané ploše, z - zemědělská: zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, s výjimkou velkovýrobních forem obhospodařování, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (s výjimkou areálů zemědělské výroby), l - lesnická: pozemky určené k plnění funkcí lesa, nové zalesňování, přípustná jsou nezbytně nutná opatření a stavby pro lesní produkci v - vodohospodářská: využití plochy je podřízeno existenci záplavového území, x - specifická. Přípustné využití: - v plochách s indexem z: ohrazení pastevních areálů a výběhů pro koně, - stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (s výjimkou areálů zemědělské výroby), - v plochách s indexem l: oplocování lesních školek; stavby, zařízení a jiná opatření nezbytná pro lesnictví, - ve všech plochách: vodní plochy a toky. Podmíněně přípustné využití ve všech plochách:: - nezbytné stavby liniové technické infrastruktury, - nezbytné účelové komunikace, - pěší cesty, cyklostezky, Podmínka: umístění ani provoz těchto staveb a zařízení nesmí být v rozporu se zájmy ochrany přírody. Nepřípustné využití: - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím, - stavby pro zemědělskou výrobu s výjimkou přípustného využití, - stavby pro rodinnou a hromadnou rekreaci, tábořiště, - stavby pro těžbu nerostů, - stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu s výjimkou nezbytných účelových cest a nezbytných liniových staveb technické infrastruktury, - fotovoltaické a větrné elektrárny, - vysílače a stožáry mobilních operátorů, - oplocování s výjimkou přípustného využití, - v plochách s indexem v - využití, které je neslučitelné s existencí záplavového území a jeho aktivní zóny.

Pozemek p.č. 710/66 - ideální polovina z 498 m2 (komunikace).

Rádi Vás po pozemku provedeme a sdělíme veškeré informace. Volejte makléřku.

Lokalita

OkresMělník
ObecTuhaň

Informace o nabídce

Typ smlouvyProdej
Číslo zakázky00597
Datum aktualizace25.01.2024
ZástavbaVenkovská
KategoriePozemky
Druh pozemkuPro bydlení
Celková plocha m25918

Průkaz energetické náročnosti budovy

Vyhláška264/2020 Sb.

Kontaktní formulář

*
*
*
fname: