Dům s bazénem

Smluvní (obchodní) podmínky poskytování služby webu jenreality.cz

1. Úvod

1.1. Společnost Milenium Projekt s.r.o., IČ: 08381887, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsaná 31. července 2019, spisová značka C 317740 u Městského soudu v Praze (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru jenreality.cz, dostupného z internetových adres (URL) https://www.jenreality.cz a https://www.jen-reality.cz (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého se mohou uživatelé Serveru (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) registrovat a vkládat soukromou i firemní inzerci a to vše za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2. Popis služby jenreality.cz

2.1. Služba webu jenreality.cz: Server jenreality.cz slouží především inzerci nabídky a případně poptávky realit a s realitami souvisejících služeb a řemesel, ke vkládání informací a k prezentaci Uživatele, zveřejňování informací o nabídce a aktivitách Uživatele a k vzájemné komunikaci Uživatelů (zájemců o reality), včetně prohlížení fotografií a profilů jiných Uživatelů. Server dále umožňují uživatelům sítě internet vyhledat konkrétního Uživatele (dále jen „Služba“).

2.2. Zveřejnění inzerce: Na serveru jenreality.cz zprostředkováváme prostřednictvím zveřejněné inzerce zájemci o koupi, nájem či jiné užívání nemovitostí, kontakt s vlastníky nemovitostí či jejich zprostředkovateli. Tyto podmínky jsou určeny pro tzv. realitní zprostředkovatele, kteří jsou dle zákona č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování „podnikateli poskytující realitní zprostředkování“.

Realitní zprostředkování tento zákon popisuje jako „činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy“. Realitnímu zprostředkovateli poskytneme přístup do jeho účtu v naší Službě, prostřednictvím kterého lze vkládat a editovat inzeráty týkající se nemovitostí, k nimž zajišťuje realitní zprostředkování. Na naší Službě je realitním zprostředkovatelem samostatný realitní makléř nebo realitní kancelář.

2.3. Cena inzerce a množstevní slevy se odvíjí od celkového počtu inzerátů, které zobrazíte na Službě dle aktuálního ceníku. Zveřejnění základní inzerce je jak pro realitní kanceláře, realitní makléře i vlastníky nemovitostí zdarma až do odvolání. Hrazeny jsou jen formy přednostního, zvýhodněného zveřejnění inzerátu, jako je topování, v budoucnu pak i přednostní pozice a tip regionu. Ceník hrazených služeb naleznete v patičce webu pod položkou „ceník“.

2.4. Hrazené služba topování po dobu poskytování bezplatné inzerce umožňuje přednostní umístění inzerce před inzercí zdarma. V budoucnu půjde o služby přednostní pozice, topování, tip regionu a zveřejnění inzerátu na titulní straně. Zprovoznění těchto služeb bude Uživatelům oznámeno spolu se zveřejněním ceníku. Hrazené služby:

 1. Peněženka slouží k úhradě hrazených služeb. Pro aktivaci hrazených služeb realitních kanceláří a realitních makléřů je minimální vklad 500,- Kč, u vlastníků nemovitostí (soukromých inzerentů) je minimální částka 200,- Kč. Hrazené služby nelze aktivovat bez dostatečného kreditu v peněžence. Po zadání hrazených služeb Vám systém spočítá minimální částku, pro aktivaci služeb na zvolený počet dní. Do výše této částky je nutno dobít peněženku a pak lze hrazené služby aktivovat. Za každý započatý den služby je částka automaticky strhávána z peněženky, nehradíte tedy nic dopředu, pouze objednanou službu za daný den. Ceník hrazených služeb naleznete v patičce webu pod záložkou „ceník“.
 2. Topování je doplňková služba, prostřednictvím které můžete své inzeráty posunout na přední pozice ve výpisu inzerátů, které jsou zobrazeny naší Službou. TOPovat můžete své inzeráty kdykoliv dle své úvahy, případně nastavit automatické topování každý den, které můžete kdykoli zrušit. Při objednání topování je poplatek automaticky strháván dle platného ceníku za každé topnutí z Peněženky Uživatele.

Cena a platební podmínky

Čerpání služeb hradíte prostřednictvím kreditu dobíjeného do Peněženky dle pravidel a cen uvedených na serveru jenreality.cz. Pokud vyčerpáte kredit, přestanou být Vaše inzeráty na službě zobrazovány v objednané Službě. Pokles kreditu bude avizován na email.

Cena inzerátů je stanovena vždy zpětně podle skutečně zobrazeného počtu inzerátů na službě za předchozí den (od 00:00 hod. do 24:00 hod.). Cena za inzerát je hrazena nejpozději k 23:59 hod. následujícího dne. Jelikož je cena stanovována zpětně, může na Vaší straně za užívání služby vzniknout dluh. Pokud se tak stane a Vy znovu dobijete kredit do své Peněženky, přednostně odečteme dlužnou částku od nově dobitého kreditu.

Pokud nebudou Vámi čerpané služby řádně a včas uhrazeny nebo nebude možné identifikovat Vaše platby (neuvedení variabilního symbolu či povinného specifického symbolu pro platby na dobití kreditu v Peněžence), případně pokud Vůči Vám evidujeme dluh po splatnosti, jsme oprávněni pozastavit čerpání služby nebo neakceptovat Vaše další objednávky.

Topování podléhá zpoplatnění dle ceníku a je hrazeno z kreditu na Vaší Peněžence, případně prostřednictvím SMS. Platbu za topování Vám odečteme k okamžiku, kdy tuto službu objednáváte. Počet topovaných a tedy hrazených inzerátů si můžeme zkontrolovat v detailní statistice svých plateb v rámci účtu.

Vyhrazujeme si právo jednostranně změnit ceník. Změny naleznete vždy na v patičce webu pod položkou „ceník“, proto aktuálně platný ceník na těchto stránkách pravidelně kontrolujte. Ceník platí vždy od okamžiku jeho zveřejnění. Také jsme oprávněni změnit produktové portfolio služby jenreality.cz a pokud tak učiníme. Pokud ke změně dojde, bude oznámena emailem.

Pokud jste realitní makléř, můžete na Službě na Vaší Peněženky objednat a hradit služby TOPování a případně další Službou poskytované služby. Pokud změníte své fakturační údaje či kontaktní osoby, dejte nám o tom prosím neprodleně vědět, ideálně do 8 kalendářních dnů od této změny.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Využívat Službu mohou registrovaní i neregistrovaní Uživatelé. Registrovaným Uživatelem se rozumí uživatel, který je registrovaný ke službám poskytovaným Provozovatelem a který při registraci vyplnil své údaje. Předtím, než začne Uživatel službu užívat k vkládání inzerce je třeba:

 1. Provést jednoduchou registraci a vyplnit kontaktní údaje, RK a realitní makléř musí uvést své IČO a fakturační adresu. Pro případnou potřebu vyřízení nejasností je nezbytné uvést číslo mobilního telefonu.
 2. Pokud Uživatel přestane mít zájem o využívání služby, můžete svůj účet zrušit ve své administraci.
 3. Pokud Uživatel vkládá inzerci z podporovaných realitních softwarových řešení třetích stran nebo vlastních aplikací či užívá jiné doplňkové služby, pak Provozovatel nenese odpovědnost za aktuálnost či správnost takovýchto dat.

Informace a data, které Uživatel vložíte do Služby, není Provozovatel povinen archivovat.

3.2. Neregistrovaní uživatelé jsou oprávněni Službu užívat pouze za účelem vyhledávání konkrétních Uživatelů, inzerátů, prohlížení profilů a inzerátů ostatních Uživatelů a čtení obsahu Služby a profilů Uživatelů, pokud je vkládající Uživatel vložil jako veřejné. Neregistrovaný Uživatel může pouze prohlížet veřejné údaje, které vložili registrovaní Uživatelé a zároveň je zpřístupnili ostatním Uživatelům. Neregistrovaný Uživatel nemůže vkládat žádné údaje.

3.3. Kontaktovat ostatní Uživatele prostřednictvím Služby je oprávněn pouze registrovaný Uživatel, který na Službu vyplnil povinné údaje na svém profilu vytvořeném na Službě, nebo je kontaktovat emailem či telefonicky. Fotografie registrovaného Uživatele podléhají následné kontrole Provozovatele a musí zachycovat skutečnou podobu realit Uživatele, případně fotografie společnosti, jejích produktů a služeb.

3.4. Služby jsou Provozovatelem Uživatelům poskytovány jak zdarma, tak dle platného ceníku služeb, a případně objednané hrazené reklamy, ke které však není třeba registrace na Službě.

3.5. Uživatel není oprávněn do svých inzerátů a prezentací zahrnovat komerční reklamní sdělení mimo k tomu určený prostor. Do nadpisu a textu inzerátů Uživatel nesmí zadávat žádné kontaktní údaje ani www odkazy mimo k tomu určený prostor.

3.6. Uživatel odpovídá za to, že obsahem textů a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.

3.7. V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých textů a/nebo profilu Uživatele fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem zveřejnění tohoto obsahu v příspěvku a/nebo profilu Uživatele Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění fotografií, textů nebo jiných výsledků tvůrčí duševní činnosti na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.

3.8. Za obsah inzerce a příspěvků zveřejněných na Službě odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah inzerce a příspěvků a jeho aktivity v rámci Služby byly v souladu s Podmínkami a Pravidly služby jenreality.cz a jen-reality.cz, uvedenými v patičce tohoto webu pod „smluvní podmínky“ a právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel za obsah příspěvků Uživatelů a aktivity Uživatelů v rámci Služby nenese žádnou odpovědnost.

3.9. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzerci, příspěvky či zprávy Uživatele a/nebo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud inzeráty, zprávy, texty a/nebo aktivity Uživatele v rámci Služby nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

3.10. Uživatel má právo své texty, fotografie a ostatní informace zveřejněné v rámci Službě kdykoliv smazat.

3.11. Uživatel má právo svůj profil ze Službě kdykoliv odstranit, nebo prokazatelně požádat Provozovatele o jeho odstranění.

3.12. Provozovatel používá moderní technologie, přesto ale neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů.

3.13. Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Služby.

3.14. Provozovatel je oprávněn odstranit příspěvky a profily Uživatelů, kteří dlouhodobě nevyužili Služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Serveru, a to bez náhrady.

3.15. Na Službu nesmí Uživatel vkládat: texty s nenávistnými projevy a materiály, pornografické materiály a materiály se sexuální tematikou, ani odkazy na ně. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami, a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se také zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

3.16. Provozovatel Služby má právo informovat Uživatele Služby ve spojitosti s jím objednanými službami a dalšími projekty Provozovatele emailem nebo telefonicky. Tato korespondence či telefonáty nemají charakter obchodního sdělení a jsou realizovány na základě souhlasu Uživatele, daného Provozovateli odsouhlasením těchto Smluvních podmínek.

3.17. Službu nesmí používat, a tedy se ani na ní registrovat bez souhlasu odpovědného zástupce Uživatel mladší 15 let.

4. Užívání obsahu webových stránek

4.1. Veškerý obsah na těchto webových stránkách Služby, včetně textů, grafického provedení webových stránek Služby, grafiky, obrázků, fotografií nebo snímků vystavených na webových stránkách Služby, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách Služby (dále jen „obsah“), podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k Webovým stránkám Služby, je oprávněn vykonávat pouze její provozovatel. Služba mojispoluzaci.cz je chráněna slovní a obrazovou ochrannou známkou.

4.2. Bez ohledu na výše uvedené, mohou být některé materiály, snímky, obrázky nebo texty vystavené provozovatelem na webových stránkách Služby (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví svědčící těmto třetím osobám.

4.3. Každý Uživatel Služby je povinen se při jejich užívání řídit platnými právními předpisy České republiky, a zavazuje se, že bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele Služby.

4.4. Obsah webových stránek Služby může Uživatel zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely, nebude-li v těchto Podmínkách ohledně některé části jejich obsahu uvedeno jinak.

4.5. Obsah Služby nesmí Uživatel jakkoli reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě Uživatelem vložených údajů, a kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nesmíte zejména vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

4.6. Při užívání Služby nesmí Uživatel narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Služby, užívat Služby pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Služby. Uživatel je povinen respektovat autorská práva provozovatele k webovým stránkám Služby a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným provozovatelem na webových stránkách Služby (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví; k těmto předmětům duševního vlastnictví nemá Uživatel žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmí Uživatel bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoliv nakládat.

4.7. Je zakázáno jakékoli sdílení účtů a přístupových údajů mezi různými realitními zprostředkovateli či sdílené užívání účtů mezi různými realitními zprostředkovateli, a to včetně přístupů realizovaných prostřednictvím importního rozhraní. Toto pravidlo se vztahuje na zadávání inzerce, nikoli na běžné administrativní činnosti týkající se chodu realitního zprostředkovatele. Uživateli je zakázáno jakékoli umělé slučování inzerátů či umělé snižování ceny inzerce. Není možné, aby:

 1. realitní zprostředkovatel pod svým účtem na službě inzeroval nemovitosti, ke kterým nezajišťuje realitní zprostředkování;
 2. na realitní smlouvě k inzerované nemovitosti a na dalších navazujících dokumentech uváděl identifikační údaje jiných realitních zprostředkovatelů než toho, pod jehož účtem je nabídka inzerována či exportována;
 3. na smlouvách k inzerované nemovitosti byl uveden jiný realitní zprostředkovatel, než který byl uveden na inzerátu ke stejné nemovitosti na službě, pokud nejde o případy, kdy vlastník ve vztahu ke stejné nemovitosti zmocnil současně více realitních zprostředkovatelů či s nimi uzavřel smlouvu o realitním zprostředkování;
 4. realitní zprostředkovatel pouze přeprodával či zobrazoval cizí inzerci týkající se nemovitostí nebo ji shromažďoval na jednom místě, protože realitní zprostředkovatel užívající naši Službu musí prokazatelně zajišťovat aktivní prodej, pronájem či dražbu nemovitosti a musí reálně poskytovat služby, na nichž je založeno realitní zprostředkování.

4.8. Realitní zprostředkovatel či soukromý inzerent je oprávněn na Službu vkládat pouze údaje, které jsou v souladu s platnými právními předpisy, respektují tyto podmínky, dobré mravy a veřejný pořádek a žádným způsobem nepoškozují práva a oprávněné zájmy provozovatele tohoto portálu, či jiných osob. Jakýkoli obsah, který je v rozporu s tímto pravidlem je provozovatel tohoto portálu oprávněn jednostranně a bez náhrady nezveřejnit či jej ze služby odstranit. Pokud by vůči nám jako Provozovateli z důvodu porušení této části podmínek třetí strana uplatnila právní nároky, jste povinni společnosti Provozovatele uhradit způsobenou škodu.

Pokud Uživatel poruší tyto Smluvní podmínky, můžeme Provozovatel podle závažnosti porušení uplatnit vůči Uživateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jedno prokázané porušení těchto pravidel nebo může s Uživatelem ukončit spolupráci.

5. Omezení odpovědnosti

5.1. Obsah webových stránek Služby je určen pro veřejnost, tedy pro neregistrované i registrované Uživatele. Veškeré informace uvedené na této Službě jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na této Službě přebírá provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací, především neodpovídá za správnost informací dodanými třetími stranami, rovněž tak neodpovídá za obsah vložený NA Službu jejím Uživatelem.

5.2. Provozovatel Služby vynakládá maximální možné úsilí, aby zajistil spolehlivost a přesnost informací na Službě publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po jejich zjištění a podle uvážení provozovatele Služby opraveny podle jejich závažnosti.

5.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek Služby.

5.4. S ohledem na počet zdrojů, z nichž provozovatel Služby obsah získává, a vzhledem k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu, neposkytuje provozovatel ohledně Webových stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek Služby (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby a informace stránek jsou poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné a jak byly Uživateli vloženy. V míře povolené příslušným zákonem provozovatel tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

6. Odkazy

6.1. Webové stránky Služby obsahují mimo jiné i odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců, či vložené Uživateli. Při návštěvě Stránek třetích osob by se měl Uživatel Služby seznámit s jejich podmínkami užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených webových Stránek třetích osob a není jejich účastníkem a není účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

6.2. Webové stránky Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované Provozovatele či jinak spojenými s provozovatelem (společně dále jen „Přidružené společnosti“ a „Stránky přidružených společností“). Při návštěvě Stránek přidružených společností byste se měli seznámit s jejich podmínkami užití.

7. Publikace příspěvků a materiálů Uživatelů

7.1. Na webových stránkách Služby je možná publikace příspěvků Uživatelem, nebo na žádost Uživatele, případně na žádost od zadavatelů, a to do určených částí webových stránek – obvykle jde o články, zveřejňování akcí, fotografií, videa či hrazenou reklamu. Pro předání materiálů se obvykle použije webový formulář, případně bude s Provozovatelem dohodnuta jiná forma předání. Platí, že zadavatelé nesou plnou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do webových stránek Služby s platnými právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých přispěvateli nenese provozovatel odpovědnost. Zadavatelé také nesou zodpovědnost za vypořádání autorských práv dodaných materiálů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Milenium Projekt s.r.o. a příslušnou právní úpravou.

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci na Serveru. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

V Praze dne 7.5.2023

Milenium Projekt s.r.o., IČ: 08381887, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady